Хвощ топяно́й или Хвощ речно́й (лат. Equisétum fluviatile)